وجود اين معدن كه يكي از قديمي ترين معادن كائولين كشور است در شهرستان گناباد باعث شده كه اين منطقه از ديرباز به عنوان قطب توليد سفال و سراميك شناخته شود .
اولين بهره بردار رسمي معدن خاك نسوز گناباد شركت سهامي سيمان شرق بود كه فعاليت خود را در اين معدن از سال ۱۳۳۹ آغاز و اين مسئوليت را در سال ۱۳۶۵ به شركت منطقه اي معادن خراسان واگذار نموده است . از سال ۱۳۷۱ شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور مسئوليت معدن را به عهده گرفته و سرانجام در سال ۱۳۸۲ پروانه بهره برداري به شركت كاني فرآور توس منتقل گرديده است .