تماس با ما

خراسان رضوی - مشهد
بولوار سجاد- بزرگمهر جنوبی ۶- پلاک ۲۱
۰۵۱-۳۷۶۶۴۲۴۶-۸
۰۵۱-۳۷۶۶۴۲۴۶-۸
info@kanifarawar.com
مهندس تمجیدی: tamjidi@kanifarawar.com
مهندس زاهدی: zahedifar@kanifarawar.com

شنبه تا پنج شنبه۸٫۰۰ - ۱۴٫۰۰
جمعه - تعطیل